Dlaczego warto kupować żywność od lokalnych dostawców?

Żywność lokalna – co to znaczy?

Żywność lokalna charakteryzuje się tym, iż jest uprawiana, przetworzona lub wyprodukowana ze znanego źródła w pobliskiej okolicy. Nie istnieją konkretne wytyczne ani ustalone odległości, które określałyby obszar okoliczny. Jest to zazwyczaj jednak dystans, który pozwala na dowóz świeżych produktów z gospodarstwa rolnego do centrum miasta. 

Powody, dla których warto kupować żywność od lokalnych dostawców

Zdarza się, iż wiele osób myśli, że nie ma wpływu na to, jak potoczy się rozwój naszej planety, i w którym kierunku on zmierza. Pomimo, iż jednostki wydają się tylko kroplą w morzu, to tak naprawdę każdy z nas może wiele zdziałać. Największymi problemami są jednak rezygnacja i lekceważące podejście do sprawy – dla przykładu: niesegregowanie śmieci przez jedną osobę być może nie przyniesie tragicznych skutków, jednak gorzej zaczyna wyglądać sytuacja, w której każdy z nas pomyśli w ten sposób. Potencjał pozornie małych i błahych decyzji, podejmowanych regularnie jest bardzo duży – jaki zatem wpływ mają wybory konsumenckie na skalę kraju, a nawet całego świata?

Wspieranie lokalnego rolnictwa

Wielkie korporacje agrochemiczne stale dążą do monopolizacji całego rynku – oznacza to, iż zwykli rolnicy tracą przez to swoją pracę. Tym samym my jako konsumenci tracimy możliwość kontroli nad procesem produkcyjnym spożywanych przez nas artykułów żywnościowych. W konsekwencji stajemy się coraz bardziej uzależnieni od globalnych koncernów spożywczych, a te mogą dowolnie narzucać ceny produktów, warunki pracy, a nawet kryteria jakości produktów. Wybierając owoce i warzywa kupowane na rynkach czy bazarkach od lokalnych rolników, wspieramy ich działalność oraz odpowiadamy za powstawanie nowych miejsc pracy. Warto w tym miejscu również wspomnieć o statystykach, które określają jaki przychód otrzymują poszczególni dostawcy: rolnikom przypada jedynie około 21 procent wartości produktu rolnego, podczas gdy średnio 28 procent trafia do firm przetwórczych, natomiast aż 51 procent jest uzyskiwana przez sprzedawców detalicznych.

Ochrona środowiska – żywnościokilometry

Lokalność żywności wiąże się nieodłącznie z pojęciem żywnościokilometrów – jest to wartość wyrażająca, jaką odległość musi przebyć dany produkt, zanim trafi na nasz talerz. Sprowadzanie produktów, w tym owoców i warzyw odbywa się na światową skalę – konieczne jest, by artykuły spożywcze przebyły ogromne dystanse, niekiedy nawet pół świata, by można było je kupić. Transport żywności może trwać tygodniami, a w związku z tym pozostawia po sobie niemały ślad węglowy. Im więcej żywnościokilometrów, tym większe stężenie dwutlenku węgla w atmosferze, więcej środków konserwujących, hałasu oraz wypadków na drogach. Natomiast mniejsza liczba żywnościokilometrów wpływa na lepszą świeżość produktów, możliwość sprawdzenia ich pochodzenia oraz świadomość w jakich warunkach żywność została wytworzona. Z badań przeprowadzonych w Carnegie Mellon University wynika, iż kupowanie produktów od lokalnych dostawców może obniżyć ślad węglowy o nawet 4-5 procent. 

Ponadto należy również wziąć pod uwagę naszą jazdę po zakupy. Kupując żywność na targu czy bazarze blisko naszego miejsca zamieszkania, unikamy zbędnych emisji dwutlenku węgla do atmosfery, które powstają w wyniku spalania paliwa w samochodzie. 

Ochrona środowiska – opakowania

Kupując świeże owoce i warzywa od lokalnych dostawców na bazarkach, targowiskach bądź rynkach możemy zapakować je we własne, przyniesione ze sobą torebki czy siateczki. Możemy je później ponownie wykorzystać, zmniejszając tym samym produkcję nadmiernej ilości opakowań (styropian, plastik, folia), które rozkładają się setki lat i niszczą naszą planetę. 

Krótki łańcuch dostaw żywności

Krótki łańcuch dostaw artykułów spożywczych ma ogromne znaczenie. Im mniejsza liczba pośredników, tym korzystniej dla lokalnego dostawcy. Wiąże się to z większymi dochodami dla rolnika, od którego pochodzą owoce czy warzywa, dzięki czemu ma on większe szanse na utrzymanie swojej działalności i jej dalszy rozwój. Według szacunków przeprowadzonych przez Europejskie Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej jedynie 15 procent rolników miało możliwość i sprzedało swoje produkty w ramach krótkich łańcuchów dostaw żywności. 

Rolnictwo przemysłowe a ekologiczne

Pozyskiwanie produktów na ogromną skalę przemysłową wiąże się z wyjaławianiem dużych obszarów gleby, dużym zużyciem paliwa oraz stosowaniem sztucznych nawozów i środków ochrony roślin, a tym samym zanikiem dzikich terenów przyrodniczych. Należy również napomnieć, iż rolnictwo przemysłowe wypiera i eliminuje z branży wiele małych gospodarstw rolnych, ograniczając dodatkowo miejsca pracy. Niezmiernie istotnym aspektem są również zachorowania oraz leczenie chorób, wywołanych na skutek spożywania żywności zanieczyszczonej pestycydami.   

Podsumowanie

Podsumowując, kupowanie żywności od lokalnych dostawców jest niezwykle ważne dla naszego zdrowia oraz środowiska planety, na której żyjemy. Lokalne warzywa i owoce są bardziej wartościowe od tych, które muszą przebyć ogromne dystanse – są zbierane jeszcze niedojrzałe, przez co dojrzewają w czasie transportu, często z użyciem środków chemicznych. Ponadto wspierasz małe gospodarstwa rolne i zmniejszasz ilość kilometrów, przyczyniając się do obniżenia emisji CO2 do atmosfery.